תמונות במפגש אסא אותי לוחם

אסא7

אסא2

אסא1

אסא3

.אסא 6

סרטון של הפעילות