תרומות ופרוייקטים

הקרן מקימה ומפעילה עשרות פרוייקטים בתחומי החינוך, הרווחה והקהילה, התרבות והבריאות. על מנת לקבל מידע על חלק מהפרוייקטים שלנו לחצו על הלינקים לעיל.